^

Med denne nettsiden ønsker jeg å dele erfaringer, kunnskap og forskning som kan være til hjelp ikke bare for den sensitive cøliaker, men for alle med cøliaki. Professor Ludvig Sollid slo fast i sin kunnskapsoppsummering på NCFs forskerkonferanse i 2022 at:

  • alle cøliakere er forskjellige og blir syke av forskjellige mengder gluten i kosten.
  • også små mengder gluten kan skade tarmslimhinnen, selv om man ikke blir syk.
  • gluten kan skape betennelser og betennelsesreaksjoner, som over tid kan gi flere betennelsesceller (T-celler). Disse gjenkjenner gluten og gir økt følsomhet.
  • alle leger er enige om at lavgradig betennelse er skadelig over tid.

Denne kunnskapen gir oss et helt nytt perpektiv og en mulighet til holdningsendring. 

Når man vet at cøliakere har lettere for å utvikle andre autoimmune sykdommer, har vi mye å vinne ved at vi greier å holde oss friske, og forebygge mot lavgradig betennelse som glutenreaksjoner kan gi.

New Zealand har gitt klart svar (https://coeliac.org.nz/crossed-grain-logo), og krever at alle  glutenfrie produkter er testet til å ha ikke målbare mengder gluten merket med egen glutenfri logo. 

I Norge og Europa er grenseverdien satt til 20 ppm (= 2 hvetekorn pr. kg glutenfri mat), en grenseverdi som er for høy for noen cøliakere og gjør at de kan bli syke av mat som er merket «glutenfritt». Mattilsynets krav til merking av mat, har som mål at forbrukeren skal kunne ta informerte matvalg.

Hvis man trenger glutenfrie matvarer under f. eks 5 ppm (som er det laveste man måler i Norge i dag), finnes det ingen krav om å merke så små mengder, det gjør det vanskelig for de mest sensitive å holde seg friske.

Norsk Cøliakiforening (Ncf) vedtok på sitt landsmøte i 2021 og 2023  at alle personer skal være ivaretatt i organisasjonens tilbud uavhengig av hvor sensitiv den enkelte er for  gluten. For å oppnå dette er det en jobb å gjøre for de glutenfrie matvareprodusentene.

Samarbeidet med Den Gode Baker

Jeg har den glede å kunne presentere vårt nye konsept, serien med bakevarer: 

«Glutenfritt under 5 ppm, for den mest sensitive cøliaker til den som tåler det meste, et glutenfritt tilbud for alle med cøliaki». 

Serien er et resultat av den gode faglige samtalen om hva god glutenfri bakst kan være. Her byr Kim Christoffersen på økologisk glutenfri bakst uten kunstige tilsetningstoffer. Han deler sin lange erfaring, kunnskap, kjærlighet til håndverket, og kreative tilnærming til faget gjennom sunn og god glutenfri bakst! 

Du får kjøpt bakevarene her: https://nybutikk.dengodebaker.no/produktkategori/glutenfritt

Du kan lese mer om bakevarene her og link til mer om råvarene Den Gode Baker bruker, finner du her.